Studie van de FSMA naar de kosten verbonden aan gestructureerde schuldinstrumenten

24 oktober

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft een studie uitgevoerd naar de kosten verbonden aan gestructureerde schuldinstrumenten. In het licht daarvan formuleert ze verschillende aanbevelingen voor de sector. Vanuit haar bekommernis om de consumenten beter te informeren, publiceert de FSMA informatie die hen in staat moet stellen om de kosten van dergelijke producten beter te begrijpen en te beoordelen.

Wat is een gestructureerd schuldinstrument?
Een gestructureerd schuldinstrument is een complex financieel product met een vooraf gedefinieerde looptijd en met een rendement dat, volgens een min of meer complexe formule, is gekoppeld aan het rendement van een onderliggend actief, zoals een beursindex of een rentevoet. De meeste gestructureerde schuldinstrumenten die in België worden gecommercialiseerd, bieden recht op terugbetaling van het kapitaal op vervaldag (exclusief instapkosten).

Uitvoering van een kostenanalyse over de laatste 5 jaar
Uitgangspunt voor de analyse van de FSMA waren 806 gestructureerde schuldinstrumenten die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2022 in België aan het publiek werden aangeboden, en waarvoor het ‘Key Information Document’ (‘KID’) aan de FSMA werd bezorgd. De FSMA stelde vast dat de kosten tussen 2018 en medio 2022 gemiddeld vrij stabiel zijn gebleven, met een lichte neerwaartse trend die eind 2022 omsloeg, parallel met de rentestijging. In haar aanbevelingen moedigt de FSMA de sector aan om de kosten niet te verhogen, zelfs niet in een economische context die wordt gekenmerkt door hogere rentevoeten of betere marktvoorwaarden.

De FSMA is van oordeel dat de kenmerken van een product niet van dien aard mogen zijn dat ze de marge van de emittent of distributeur beïnvloeden. Verder oordeelt de FSMA dat de prijs die de belegger voor het extra risico betaalt, volledig voor een zo interessant mogelijk rendementspotentieel zou moeten worden gebruikt.

Bij de distributie van een gestructureerd product zal de FSMA er blijven op toezien dat het niveau van de inherente kosten van gestructureerde producten zodanig blijft dat naar behoren rekening wordt gehouden met de klantenbelangen.

Betere informatieverstrekking aan de consumenten over de kosten verbonden aan gestructureerde schuldinstrumenten
In het kader van haar opdracht om de financiële consumenten te beschermen en voor te lichten, wil de FSMA de consumenten beter blijven informeren.

Net zoals bij de publicatie van haar studie over de kosten van beleggen in fondsen, verstrekt de FSMA nu informatie aan de consument om hem een beter inzicht te geven in de kosten van gestructureerde schuldinstrumenten.

Parallel met haar aanbevelingen aan de sector publiceert de FSMA daarom ook een mededeling waarin ze:

  • de belangrijkste kenmerken van gestructureerde schuldinstrumenten toelicht;
  • detailinformatie geeft over de verschillende kosten die aan gestructureerde schuldinstrumenten zijn verbonden;
  • de werking uitlegt van de kostenindicator ‘Effect van de kosten per jaar’ die de belegger in het essentiële-informatiedocument[1] vindt;
  • de beleggers informeert over de gemiddelde kosten die de emittenten/distributeurs van de aan het publiek aangeboden gestructureerde schuldinstrumenten aanrekenen.

Bron: FSMA

Interessant artikel?

Kijk dan ook eens bij Up-to-date.

Up-to-date staat boordevol interessante artikelen en is een 100% actuele, praktijkgerichte en artikel gebaseerde adaptieve e-learning. Waarmee je gemakkelijk voldoet aan de verplichtingen van de geregelde bijscholing vanuit de IDD, FSMA & ITAA.