Masterclasses

Vermogensoverdracht: civieljuridische aspecten

Deze Masterclass staat in het teken van ‘Schenken, Overlijden & Testamenten’.

Centraal staan de civielrechtelijke aspecten bij vermogensoverdracht. Zoals de afwikkeling van het huwelijk en de huwelijksvoorwaarden.

Tijdens deze Masterclass krijg je antwoord op diverse praktische vragen als:

 • Wat is nu precies van wie?
 • Hoe zit het met verrekenbedingen?
 • Hoe werkt het wettelijk- en testamentair erfrecht?

De vragen die hierboven zijn aangestipt, betreffen zaken waar vooraf goed over moet worden nagedacht.

Er is veel onderling af te spreken, maar men moet ook op de hoogte zijn van hoe het werkt en wat er aan gedaan kan worden. Als professional – accountant of fiscalist – kun je daar een belangrijke rol in vervullen en je rol als most trusted advisor benadrukken.


Leerdoelen & Kennis

Tijdens deze Masterclass krijg je antwoord op diverse praktijkvragen en -dilemma’s met betrekking tot de overdracht met de warme hand en afwikkeling van nalatenschappen. Je ervaart de praktische toepassingen en leert wanneer je moet doorverwijzen naar een notaris of estate planner voor verder advies.

Onderwerpen

 • Samenwoners
 • Huwelijksvermogensrecht
  • Algehele gemeenschap van goederen
  • Beperkte gemeenschap van goederen
  • (Opheffen) Huwelijksvoorwaarden
 • Redelijke vergoeding
 • Vergoedingsrechten
 • (Niet uitgevoerde) verrekenbedingen
 • Vermogensoverdracht door een schenkingsplan
 • Wettelijk erfrecht
 • Testamentair erfrecht
  • Onder andere Keuzetestament
 • Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
 • Pensioenimputatie

Leerpad

Wil je meer informatie over de fiscale aspecten van de nalatenschap en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden? Of over de mogelijkheden van vermogensoverdracht bij leven? Volg dan de Masterclass ‘Vermogensoverdracht: met de warme of koude hand?’.


Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners
 • Advocaten
 • (Kandidaat)notarissen

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Na de training

 • Na afloop van de training ben je als professional toegerust om je klant te adviseren in een schenkingsplan. Uiteraard toegepast op de wensen en doelstellingen van je klant.
 • Kun je richting geven aan de optimalisatie van de situatie bij overlijden van je cliënten.
 • Je kunt je rol als deskundig vertrouwenspersoon/adviseur uitdragen en bent een goed gesprekspartner van de notaris en/of estate planner.

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Hier kun je meteen aangeven of je KennisHub-Up-to-date abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!

Lijkt deze opleiding je wat? Inschrijven