Masterclasses

Vermogensoverdracht: met de warme óf koude hand?

Deze Masterclass staat in het teken van ‘Schenken, Overlijden & Testamenten’.

We gaan in op vermogensoverdracht met de warme hand. Hoe zit het met schenken van de woning aan kinderen? Kan ik mijn nalatenschap verminderen, zodat er een lagere belastingdruk geldt.

Daarnaast staat de afwikkeling van nalatenschappen centraal. Met een testament kan sturing worden gegeven aan de verdeling van de nalatenschap en de hoogte van de erfbelasting.

Met een keuzetestament heeft de langstlevende de touwtjes in handen maar welke keuzes moeten gemaakt worden? Wat voordelig is bij het overlijden van de eerste echtgenoot kan weer nadelig zijn als ook de langstlevende is komen te overlijden.


Leerdoelen & Kennis

De vragen die hierboven zijn aangestipt, betreffen zaken waar vooraf goed over moet worden nagedacht.
Er is veel onderling af te spreken maar men moet ook op de hoogte zijn van hoe het werkt en wat er aan gedaan kan worden. Als professional (bijvoorbeeld accountant of fiscalist) kun je daar een belangrijke rol in vervullen en je rol als most trusted advisor benadrukken.

Tijdens deze Masterclass krijg je antwoord op diverse fiscale praktijkvragen en -dilemma’s met betrekking tot de overdracht met de warme hand en afwikkeling van nalatenschappen. Je ervaart de praktische toepassingen en leert hoe belastingvoordeel kan worden bespaard of wanneer je moet doorverwijzen naar een notaris of estate planner voor verder advies.

Onderwerpen

 • Samenwoners
 • Huwelijksvermogensrecht
  • Algehele gemeenschap van goederen
  • Beperkte gemeenschap van goederen
  • (Opheffen) Huwelijksvoorwaarden
 • Redelijke vergoeding
 • Vergoedingsrechten
 • (Niet uitgevoerde) verrekenbedingen
 • Vermogensoverdracht door een schenkingsplan
 • Wettelijk erfrecht
 • Testamentair erfrecht
  • Onder andere Keuzetestament
 • Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
 • Pensioenimputatie
 • Erfbelasting (successiewet)

Leerpad

Wil je meer informatie over de civielrechtelijke aspecten van vermogensoverdracht? Zoals de afwikkeling van het huwelijk, de huwelijkse voorwaarden en het wettelijk en testamentair erfrecht, volg dan de Masterclass ‘Vermogensoverdracht: civieljuridische aspecten’.


Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Na de training

 • Na afloop van de training ben je als professional toegerust om je klant te adviseren in een schenkingsplan. Uiteraard toegepast op de wensen en doelstellingen van je klant
 • Kun je richting geven aan de optimalisatie van de situatie bij overlijden van je cliënten
 • Je kunt je rol als deskundig vertrouwenspersoon/adviseur uitdragen en bent een goed
  gesprekspartner van de notaris en/of estate planner

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Hier kun je meteen aangeven of je KennisHub-Up-to-date abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!

Lijkt deze opleiding je wat? Inschrijven