We are

Sustainability

Persoonlijk welzijn en de natuur zijn belangrijk voor ons. Daarom staat sustainability hoog in ons vaandel. Voor jou, de natuur en onszelf. We werken dan ook permanent aan een kleinere ecologische voetafdruk, het verduurzamen van onze diensten en creëren van een fijne work-life balans.

Because we care

Onze maatschappelijke waarden

Op sociaal niveau

Werknemers zijn de sleutels tot ons succes. We hechten daarom veel belang aan ontwikkeling, work-life balans, diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Op ecologisch niveau

We streven naar een ecologisch verantwoorde rol in onze maatschappij. Het ecologisch aspect is een belangrijk aandachtspunt in ons werk en in onze diensten.

Op economisch niveau

Ons maatschappelijk engagement vormt een belangrijk ingrediënt van onze rol als economisch duurzaam bedrijf, onder andere via steun aan een waaier aan goede doelen.

Up-to-date! Het online platform voor permanente bijscholing