Masterclasses

Pensioenakkoord: waar staan we?

Deze Masterclass staat volledig in het teken van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die op 1 juli 2023 van kracht is gegaan. Wat heeft het nieuwe pensioenstelsel allemaal in petto?

De Wtp moet zorgen voor een meer transparant, toekomstbestendig pensioenstelsel, dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Individuele ‘pensioenpotten’ met collectieve risicodeling is hierbij het motto.

In dit nieuwe pensioenstelsel is geen plaats meer voor pensioenregelingen op basis van eindloon en middelloon. Het doorsneepremiesysteem maakt plaats voor een premiesysteem met een leeftijdsonafhankelijk premiepercentage (flat-rate) van maximaal 30% van de pensioengrondslag. Deze opbouwmogelijkheid gaat óók voor lijfrenten in de derde pijler gelden, zodat IB-ondernemers op dezelfde wijze als werknemers een adequate oudedagsvoorziening kunnen opbouwen.

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de behaalde rendementen en de ontwikkeling van de rente waartegen de pensioenen moeten worden aangekocht. Gaat het goed met de economie dan is er ruimte voor indexatie en kan het pensioen hoger zijn. Daartegenover staat dat als het slechter gaat met de economie de pensioenen ook weer gekort kunnen worden.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zal niet van vandaag op morgen en ook niet zonder slag of stoot plaatsvinden. De transitieperiode waarin de overgang van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ pensioenstelsel moet plaatsvinden is met 1 jaar opgerekt naar 1 januari 2028. Dan zullen álle pensioenregelingen dus moeten zijn aangepast.

Genoeg stof om over na te denken dus?! En daar blijft het niet bij. Naast deze ‘hoofdproblematiek’ zijn er tal van andere onderwerpen die binnen de reikwijdte van het Pensioenakkoord vallen. Te denken valt aan de uitkering van een bedrag ineens bij pensionering, de zware beroepen en de 45-dienstjarenregeling, de positie van de zzp-er en de vormgeving van het nabestaandenpensioen alsook de toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd en het weer vervroegd mogen uittreden zijn onderwerp van discussie!

Actuele vraagstukken, waarbij alle aspecten uitvoering worden toegelicht vanuit het perspectief van de accountant en/of fiscalist.


Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de Masterclass ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van de Wtp. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt werkgevers en werknemers adviseren rondom eventuele aanpassingen die in hun pensioenregelingen dienen te worden gedaan.

Onderwerpen

 • Inwerkingtreding Wtp
 • Doorloopperiode met 1 jaar tot 01-01-2028
 • Nieuw pensioenstelsel
 • ‘Flat-rate’ premie
 • Afschaffen doorsneepremie
 • Afschaffen eindloon- en middelloon pensioen
 • Compensatieperikelen
 • Positie zzp-er
 • Nabestaandenpensioen op risicobasis
 • Toekomstige AOW- en pensioenleeftijd
 • Zware beroepen en 45-dienstjarenregeling
 • Problematiek bedrag ineens (gedeeltelijke afkoop 10% bij pensionering)
 • Internationale aspecten uitkering bedrag ineens
 • Praktijkdillema’s en actualiteiten

Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Na de training

 • Ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van het Pensioenakkoord en de toekomst van ons pensioenstelsel
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je werkgevers en werknemers adviseren rondom eventuele aanpassingen die in hun pensioenregelingen dienen te worden gedaan
 • Ben je in staat praktijkdillema’s te herkennen en creatieve oplossingen hiervoor te bedenken

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Hier kun je meteen aangeven of je KennisHub Up-to-date abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!

Lijkt deze opleiding je wat? Inschrijven