Masterclasses

De eigen woning in het advies: huis en haard voor geld

De eigen woning en met name de financiering daarvan, staat steeds meer in het middelpunt
van de belangstelling.

Enerzijds omdat de eigen woning moet bijdragen aan het opbouwen van eigen vermogen en meer zelfredzaamheid, zoals opgenomen in het Regeerakkoord 2017-2021; en anderzijds heeft de woning, voor ondernemers en particulieren, gezien de ontwikkelingen rond de AOW, lijfrentemogelijkheden en pensioen, een prominentere plaats in de opbouw van toekomstvoorzieningen.

In deze Masterclass wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de eigen woning in situaties dat klanten ouder worden.

 • Hoe kan ik langer in de eigen woning blijven wonen (fiscale mogelijkheden, subsidies)?
 • Hoe haal ik het geld uit de ‘stenen’?
 • Wat zijn de gevolgen voor het samenwonen in een tweede relatie?
 • Wat zijn de gevolgen voor het woon-/werkpand bij overdracht van (een gedeelte van) de onderneming?

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van deze Masterclass heb je niet alleen een goed inzicht in de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de eigenwoningschuld, de aflossing daarvan en de renteaftrek, maar ook van de wijzigingen die in de toekomst op de woningbezitter gaan afkomen.

Onderwerpen

 • Wettelijke leennormen
 • Verdere verlaging en versnelde afbouw maximale tarief hypotheekrenteaftrek
 • Bestaande, nieuwe aflossingsvrije hypotheken en renteaftrek
 • Uitwerking Wet Hillen
 • Extra aflossen en boetrente
 • Gehele/gedeeltelijke verhuur van de eigen woning
 • Opeethypotheek
 • Woonlasten en inkomenspositie nu en in de toekomst

Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners
 • Advocaten
 • (Kandidaat)notarissen

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Na de training

 • Heb je inzicht in de huidige wet- en regelgeving en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de eigen woning
 • Kun je de huidige en toekomstige financiële positie van de eigenwoningbezitter in kaart brengen en beoordelen
 • Ben je in staat de eigenwoningbezitter desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over eventueel te ondernemen acties

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Hier kun je meteen aangeven of je KennisHub-Up-to-date abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!

Lijkt deze opleiding je wat? Inschrijven