Actualiteiten Sessies

Actualiteiten Sessie: Lijfrente

Lijfrentedossiers zijn van alle dag en vaak zeer complex! De fiscale regels rondom lijfrenten zijn voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Als fiscalist, maar ook als accountant moet je beschikken over de juiste én actuele kennis! Daar hoort het opfrissen en actueel houden van die kennis ook bij.

Sinds het Pensioenakkoord medio 2019 is bereikt, wordt stap voor stap invulling gegeven aan de uitwerking ervan. In dat kader heeft al menig wetsvoorstel het levenslicht gezien. Waar enkele wetsvoorstellen inmiddels al kracht van wet hebben gekregen, hebben andere voorstellen of aanpalende lagere regels het nog ‘slechts’ tot voorstel of internetconsultatie geschopt.

Los van de veranderingen die het pensioenakkoord op het lijfrenteterrein meebrengt, zijn er ook tal van andere fiscale wetten die wijzigingen op het lijfrenteterrein met zich meebrengen. Denk aan het Belastingplan 2023 of de Fiscale verzamelwet 2023.

Tijdens deze Actualiteiten Sessie wordt een overzicht gegeven van de (voorgestelde) wijzigingen die de diverse wetten en wetsvoorstellen voor dit jaar en de daarop volgende jaren op het deelterrein van lijfrenten teweeg gaan brengen.


Leerdoelen & Kennis

Na het volgen van de Actualiteiten Sessie Lijfrente ben je op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van lijfrenten en kun je jouw klant optimaal in de actualiteit bedienen.

Onderwerpen

  • Nieuw fiscaal pensioenkader: harmonisering 2e en 3e pensioenpijler
  • Verruiming aftrekruimte in jaarruimte
  • Uniforme inbouw van de AOW-franchise
  • Verlenging periode van benutten jaarruimte
  • Verruiming reserveringsruimte
  • 10% afkoop lijfrente bij ingang termijnen
  • Afkoop kleine nettolijfrenten in box 3
  • Codificatie diverse lijfrentemaatregelen
  • Uitfaseren Fiscale oudedagsreserve
  • Overige actualiteiten

Omdat de bijeenkomst in het teken staat van de actualiteit, zullen de precieze onderwerpen circa 1 week voorafgaand aan de sessie bekend worden gemaakt.


Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Hier kun je meteen aangeven of je KennisHub Up-to-date abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!

Lijkt deze opleiding je wat? Inschrijven