Masterclasses

Pensioenakkoord: waar staan we?

Deze Masterclass staat volledig in het teken van het Pensioenakkoord. Waar staan we en wat staat ons
allemaal nog te wachten?

Het Pensioenakkoord moet zorgen voor een nieuw transparant en toekomstgericht Pensioenstelsel.
Individuele ‘pensioenpotten’ met collectieve risicodeling is hierbij het motto. Men wil toe naar een
premiesysteem met voor iedereen een gelijk premiepercentage (flat-rate).

Vervolgens zal hierbij niet langer gekeken worden naar een (risicovrije) rekenrente maar zal men uitgaan
van een projectierendement. Met behulp van dit projectierendement worden de hoogte van de premie en de pensioenuitkering bepaald. Gaat het beter dan verwacht dan is er mogelijkheid tot indexatie van het pensioen, maar gaat het slechter dan moet er uiteindelijk toch weer worden gekort.

Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de doorsneepremie dan dient te worden afgeschaft. Dit gaat niet zonder slag of stoot en hier komen compensatievraagstukken bij kijken. Maar hoe gaat het bij de gestaffelde verzekerde beschikbare premieregelingen?

In het nieuwe pensioenstelsel is geen plaats meer voor eindloon- en middelloonregelingen.

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend. Oorspronkelijk was de beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2022. Toenmalig minister Wouter Koolmees heeft echter aangegeven alle ingediende opmerkingen, naar aanleiding van de internetconsultatie, met de noodzakelijke zorgvuldigheid te willen behandelen. Daarom is de inwerkingtreding van de wetgeving ten behoeve van het nieuwe pensioenstelsel uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2023. Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen in samenspraak met alle betrokken partijen, eerder dan 1 januari 2023 in werking treden. Uiterlijk op 1 januari 2027 zullen álle pensioenregelingen dus moeten zijn aangepast.

Naast deze ‘hoofdproblematiek’ zijn er tal van andere onderwerpen die binnen de reikwijdte van
het Pensioenakkoord vallen.

Te denken valt hierbij onder andere aan de uitkering van een bedrag ineens bij pensionering, de zware beroepen en de 45-dienstjarenregeling,  de positie van de zzp-er, het nabestaandenpensioen en opnamemogelijkheden ineens, maar ook de toekomstige AOW leeftijd en het toch weer vervroegd
mogen uittreden zijn onderwerp van discussie.

Op al deze facetten zal in deze Masterclass worden ingegaan. Actuele vraagstukken, waarbij alle aspecten
uitvoering worden toegelicht vanuit het perspectief van de accountant en/of fiscalist.


Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de Masterclass ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van het Pensioenakkoord
en de toekomst van ons pensioenstelsel. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt
werkgevers en werknemers adviseren rondom eventuele aanpassingen die in hun pensioenregelingen
dienen te worden gedaan.

Onderwerpen

 • Stand van zaken Pensioenakkoord
 • Uitstel inwerkingtreding en doorloopperiode met 1 jaar
 • Nieuw pensioenstelsel
 • ‘Flat-rate’ premie
 • Afschaffen doorsneepremie
 • Afschaffen eindloon- en middelloon pensioen
 • Compensatieperikelen
 • Positie zzp-er
 • Nabestaandenpensioen op risicobasis
 • Toekomstige AOW- en pensioenleeftijd
 • Zware beroepen en 45-dienstjarenregeling
 • Problematiek bedrag ineens (gedeeltelijke afkoop 10% bij pensionering)
 • Internationale aspecten uitkering bedrag ineens
 • Praktijkdillema’s en actualiteiten

Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Na de training

 • Ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van het Pensioenakkoord en de toekomst van
  ons pensioenstelsel
 • Ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je werkgevers en werknemers adviseren
  rondom eventuele aanpassingen die in hun pensioenregelingen dienen te worden gedaan
 • Ben je in staat praktijkdillema’s te herkennen en creatieve oplossingen hiervoor te bedenken

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Bovendien kun je meteen aangeven of je KennisHub-abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Sessions & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!