Masterclasses

Lijfrenten in de praktijk: complexe praktijkthemas

Lijfrentedossiers houden menig fiscalist, adviseur en accountant veelvuldig bezig. De meer reguliere lijfrentevraagstukken zijn vaak al complex genoeg.
Nog ingewikkelder wordt het als je afdaalt in de lijfrentedossiers waarbij echtscheiding een rol speelt. Aan vervreemding van een lijfrente hangt in het algemeen een fiscaal prijskaartje. Hoe zit dat als er bij echtscheiding een lijfrente wordt verdeeld? En kan een lijfrente bij echtscheiding wel of niet fiscaal geruisloos worden verrekend? Afkoop van een bestaande alimentatieplicht kan plaatsvinden in de vorm van een lijfrente.
Wist je dat dit mogelijk is in de vorm van een bancaire lijfrente? Ken je de daarbij geldende voorwaarden?

Een ander praktijkonderwerp van alledag is de uitvoering van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule.
Op nationaal niveau leidt dit onderwerp al tot genoeg hoofdbrekens. Op internationaal niveau is het allemaal nog eens een stuk complexer.
Dan spelen niet alleen de fiscale regels op nationaal niveau een rol, maar komen ook bilaterale belastingverdragen om de hoek kijken.

Tijdens deze Masterclass ‘Lijfrenten in de praktijk’ wordt uitvoerig stilgestaan bij de fiscale ins en outs in de wereld van echtscheiding en lijfrenten.
Ook wordt tijdens de Masterclass ingegaan op de fiscale spelregels én aandachtspunten inzake de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, zowel op nationaal als internationaal niveau. Praktijkissues worden besproken aan de hand van cases waarmee de behandelde fiscale regels op interactieve wijze worden gedeeld.

De actuele vraagstukken worden besproken vanuit het perspectief van de fiscalist en/of accountant.


Leerdoelen & Kennis

Na het volgen van deze Masterclass kun je de dossiers op het deelterrein van echtscheiding en lijfrenten ter hand nemen en ben je op de hoogte
van de fiscale ins en outs die daarbij aan de orde zijn. Als je de Masterclass hebt gevolgd, kun je jouw klant optimaal bedienen in dossiers waarbij de kapitaalverzekering met lijfrenteclausule speelt, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Onderwerpen

 • Fiscale gevolgen bij oneigenlijke handelingen met lijfrenten
 • Verdeling/toerekening lijfrente bij echtscheiding
 • Geruisloze en ruisende verrekening van lijfrente bij echtscheiding
 • Diverse vormen van afkoop van bestaande alimentatieverplichting
 • Uitkeringen uit/handelingen met kapitaalverzekering met lijfrenteclausule
 • V&A’s en beleidsstandpunten Belastingdienst
 • Praktijkdillema’s en actualiteiten

Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Na de training

 • Ken je de weg in het woud van de fiscale spelregels bij echtscheiding en lijfrenten.
 • Kun je de fiscale gevolgen duiden in dossiers van echtscheiding en lijfrenten.
 • Ben je op de hoogte van de voorkomende vormen van afkoop van alimentatie en weet je welke fiscale gevolgen daaraan zijn verbonden.
 • Heb je inzicht in de ins en outs én attentiepunten inzake dossiers met een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule en kun je hierover adviseren en op niveau communiceren.
 • Ben je in staat praktijkdillema’s in echtscheidingsdossiers met lijfrenten en dossiers met een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule te herkennen en creatieve oplossingen te bedenken.

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Bovendien kun je meteen aangeven of je KennisHub-abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Sessions & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!