Sessies

Actualiteiten sessie: Collectief pensioen

Interessante en interactieve lezingen, gericht op joúw adviespraktijk met als topic: Pensioen!
Inclusief de optimalisatie ervan. Uiteraard beloond met PE-punten!

In de Actualiteiten Sessie: Collectief Pensioen geven we je handvatten om jouw koers te bepalen.
Deze sessie staat geheel in het teken van het op 30 maart 2022 ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (WTP).

Het wetsvoorstel moet zorgen voor een nieuw transparant en toekomstbestendig Pensioenstelsel.
Individuele ‘pensioenpotten’ met collectieve risicodeling is hierbij het motto. Men wil toe naar een
premiesysteem met voor iedereen een gelijk premiepercentage (flat-rate).

Belangrijke voorwaarde voor pensioenfondsen is dat de doorsneepremie dan dient te worden afgeschaft. Dit gaat niet zonder slag of stoot en hier komen compensatievraagstukken bij kijken.

En wat betekent het nieuwe stelsel voor de verzekerde premieregelingen? In het nieuwe pensioenstelsel is geen plaats meer voor eindloon- en middelloonregelingen. Kunnen de premiestaffels nog steeds worden toegepast?

De beoogde datum van inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2023. Mogelijk kunnen bepaalde onderdelen in samenspraak met alle betrokken partijen, eerder dan 1 januari 2023 in werking treden. Uiterlijk op 1 januari 2027 zullen álle pensioenregelingen dus moeten zijn aangepast.


Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de Actualiteiten Sessie: Collectief Pensioen ben je op de hoogte van alle ins en outs van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen en de toekomst van ons pensioenstelsel. Je kent de laatste actualiteiten en kunt werkgevers en werknemers adviseren rondom eventuele aanpassingen die in de pensioenregelingen dienen te worden gedaan.

Onderwerpen

 • Stand van zaken Pensioenakkoord
 • Nieuw pensioenstelsel
 • ‘Flat-rate’ premie
 • Afschaffen doorsneepremie
 • Afschaffen eindloon- en middelloon pensioen
 • Compensatieperikelen
 • Positie zzp-er
 • Nabestaandenpensioen op risicobasis
 • Toekomstige AOW- en pensioenleeftijd
 • Zware beroepen en 45-dienstjarenregeling
 • Problematiek bedrag ineens (gedeeltelijke afkoop 10% bij pensionering)
 • Praktijkdillema’s en actualiteiten

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Bovendien kun je meteen aangeven of je KennisHub-abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Sessions & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!