Masterclasses

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) en polislezen

Eigenwoningbezit wordt al decennia lang fiscaal gestimuleerd. Een van de bekendste fiscale ‘stimulances’ is de aftrek van hypotheekrente. Tot 1 januari 2013 bestond de mogelijkheid van belastingvrije opbouw van vermogen om de eigenwoningschuld mee af te lossen: de kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Sinds het verval van die fiscale faciliteit kunnen geen nieuwe KEW’s meer worden gesloten. Voor bestaande KEW’s wordt het KEW-regime geëerbiedigd.

De fiscale behandeling van de KEW tijdens de looptijd is een van de onderwerpen die tijdens de masterclass centraal staan. Tussentijdse aanpassingen en omzettingen leveren in de praktijk de nodige hoofdbrekens op. Het wijzigen en omzetten van een KEW kan namelijk fiscale én financiële gevolgen hebben. Van belang is dat de uitkeringsvrijstelling niet verloren gaat! En daar gaat het nogal eens fout. Daarbij spelen de voorwaarden van het complexe overgangsrecht een belangrijke rol!

Veel KEW’s komen de komende jaren tot uitkering. Niet alleen door het bereiken van de einddatum, voortijdig afkopen gebeurt ook regelmatig. Daarbij komt eveneens de toets van de voorwaarden van het overgangsrecht en de vrijstelling(svoorwaard)en aan de orde.

Tijdens de Masterclass wordt o.a. ingegaan op de complicaties bij het omzetten en tot uitkering komen van KEW’s, de toepassing van het bijbehorende overgangsrecht en de vrijstellingen. En wat te denken van de imputatieregeling voor vrijstellingen? En de regeling ‘dubbel genieten uitkering’?

Aan de hand van praktijkgerichte cases worden de fiscale spelregels, attentiepunten, do’s en don’ts van KEW’s op actieve wijze besproken. Om beter grip te krijgen op de ‘kunst van polislezen’ van kapitaalproducten worden concrete polisbescheiden behandeld. Ten slotte worden de op het KEW-terrein gepubliceerde helpdeskvragen, beleidsstandpunten en actualiteiten belicht.


Leerdoelen & Kennis

Na het volgen van deze Masterclass kun je de meeste voorkomende praktijkpuzzels op het terrein van KEW’s moeiteloos, snel en op efficiënte wijze oplossen. Zodat je jouw klant optimaal kunt bedienen.

Onderwerpen

 • Fiscale regime kapitaalverzekering eigen woning
 • Overgangsregime (toetsstenen)
 • Toepassing uitkeringsvrijstelling
 • Regeling ‘dubbel genieten uitkering’
 • Fiscale gevolgen bij afkoop
 • Attentiepunten bij omzettingen
 • Imputatieregeling

Doelgroep

 • Accountants
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieel adviseurs
 • Pensioen adviseurs
 • Financieel planners
 • Estate planners

PE

 • NBA: PE-portfolio
 • Novak: PE-portfolio
 • RB: 2
 • NOAB: 2
 • NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Na de training

 • Ben je op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van de KEW.
 • Kun je de meest voorkomende praktijkdossiers inzake KEW’s moeiteloos, snel en op efficiënte wijze afhandelen zodat je jouw klant op maat kunt bedienen en ontzorgen.
 • Heb je inzicht in de ins en outs én attentiepunten inzake de KEW en kun je hierover adviseren en op niveau communiceren.
 • Ben je in staat praktijkdillema’s te herkennen en creatieve oplossingen hiervoor te bedenken.

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Hier kun je meteen aangeven of je KennisHub-Up-to-date abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!

Lijkt deze opleiding je wat? Inschrijven