Blog: Effectieve strategieën om werktevredenheid te bevorderen

26 september

Toptips van Akkermans & Partners voor een hogere werktevredenheid

Werkgeluk is een win-winsituatie voor iedereen. Tevreden medewerkers stralen positieve energie uit en beïnvloeden zo hun werkomgeving. Ze luisteren naar collega’s en steken met plezier een tandje bij om elkaar te helpen. Werknemers die gelukkig zijn, dragen bij aan een constructieve werksfeer, wat de organisatie ook ten goede komt.

Eline Roelans , HR Talent Acquisition Manager, en Caroline de Bakker, HR Talent Acquisition Specialist, bij Akkermans & Partners, vertellen over het belang van werkgeluk en delen hun advies over hoe je geluk op de werkvloer kunt bevorderen.

De impact van werktevredenheid op productiviteit

De tevredenheid van werknemers heeft een directe impact op hun productiviteit. “De aard van ons werk beïnvloedt immers ons humeur; welzijn en stressbestendigheid. Een job die overeenkomt met onze interesses geeft voldoening en positieve energie. Dit leidt niet alleen tot betere prestaties op het werk, maar ook tot een verhoogd algemeen welzijn buiten de werksfeer. Het werkt echter ook in omgekeerde richting. Het is dus belangrijk dat werknemers zich goed voelen in hun job”, zegt Eline.

Inzetten op een positieve werkomgeving

Tevreden medewerkers zijn niet alleen productiever, maar ook gelukkiger. Daarom loont het om in te zetten op een positieve werkomgeving. Dit bereik je door een open en eerlijke communicatie te hanteren. “Wij communiceren bijvoorbeeld transparant over het belang van bepaalde initiatieven en betrekken werknemers actief bij onze plannen. Dit versterkt het groepsgevoel, omdat we samen verandering omarmen”, vertelt Caroline. Ten tweede is autonomie essentieel. Medewerkers die vrijheid krijgen over hoe ze hun job uitoefenen, ervaren meer voldoening. Daarnaast is het tonen van waardering, erkenning en appreciatie cruciaal voor werktevredenheid. Tot slot kun je medewerkers ook aanmoedigen om nieuwe werkwijzen en ideeën uit te proberen, zonder dat ze schrik moeten hebben om fouten te maken. “Wij beschouwen fouten als leerkansen, niet als struikelblokken”.

 

Groei, zelfvertrouwen en loopbaankansen

Naast open communicatie, waardering en autonomie is ontwikkeling cruciaal voor jobtevredenheid. Vooral in de verzekeringswereld, waar regulaties en wetten voortdurend veranderen, blijft bijleren essentieel. “We bieden onze consultants diverse opleidingen aan, zowel voor technische vaardigheden als voor soft skills. Persoonlijke ontwikkeling is namelijk net zo belangrijk als professionele groei. We hebben een bedrijfscoach die onze consultants begeleidt in timemanagement, stressbeheersing en de kracht van een goede eerste indruk. Deze ondersteuning helpt onze medewerkers om hun volledige potentieel te bereiken, wat hun zelfvertrouwen vergroot. Ik heb met eigen ogen gezien hoe de coaching van Cindy Jacobs onze consultants heeft doen groeien”, zegt Caroline.  

Levenslang leren gaat verder dan kennis bijhouden; het stimuleert persoonlijke groei, versterkt zelfvertrouwen en opent nieuwe loopbaankansen. Deze focus op persoonlijke ontwikkeling maakt echt het verschil. Zowel medewerkers als de organisatie zelf plukken hier vruchten van. Medewerkers die groeien, zijn gelukkiger en blijven langer in dienst, wat in de huidige ‘war for talent’ zeker een troef is. Naast opleidingen bieden de diverse consultancyprojecten ook voortdurende leermogelijkheden. Dit houdt medewerkers gemotiveerd en bevordert hun zelfvertrouwen. “We voeren ook regelmatig persoonlijke gesprekken met onze consultants om hun welzijn te monitoren”, besluit Caroline.

Bouwen aan duurzaam werkgeluk

“We luisteren actief naar de behoeften van onze medewerkers, zodat we initiatieven kunnen introduceren of aanpassen. Vanaf oktober starten we met een peter- en meterschap voor junior consultants. Elke junior krijgt dan een senior consultant als mentor, waarmee ze altijd kunnen overleggen. De ervaren teamleden dragen waardevolle kennis bij, en voelen zich meer betrokken. Daarnaast bevordert dit initiatief ook persoonlijk contact, wat opnieuw bijdraagt aan tevredenheid”, vertelt Eline.

“Onze ondersteunende werkomgeving, gericht op het welzijn van onze medewerkers, stimuleert engagement. Al vanaf de sollicitatie matchen we waarden en normen, om een duurzame samenwerking te creëren waarin elke medewerker zich goed voelt. Onze medewerkers zijn dan ook onze beste ambassadeurs. In een notendop kunnen we stellen dat werkgeluk een meerwaarde biedt voor zowel de medewerkers als de organisatie”, besluit Eline.

 

Kaderstukje: Top tips om werktevredenheid te bevorderen:

–   Een positieve werkcultuur: door een intern team dat vragen beantwoordt en maandelijkse opvolggesprekken voert.

–   Persoonlijke coaching: door onze externe bedrijfscoach die alle werknemers begeleidt en ondersteuning biedt op professioneel als persoonlijk vlak.

–   Opleidingen: een brede waaier opleidingen en een leadership-traject.

–   Beloning en erkenning: door maandelijkse feedbackmomenten, bonussen bij positieve evaluaties, en waardering tijdens afterworkparty’s en teambuildings.

–   Een goede balans tussen werk en privé

–   Een transparante communicatie: door alles bespreekbaar te maken en samen oplossingen te zoeken.

–   Aandacht voor diversiteit en inclusie: door respect te tonen voor elke medewerker, ongeacht hun achtergrond, geslacht of overtuigingen.

–   Onbeperkte groeikansen: door een diversiteit aan opdrachten aan te bieden, waardoor je loopbaan continu in ontwikkeling is.