Blog: Analytische vaardigheden naar een hoger niveau tillen

07 november

Een win-winsituatie voor klanten, consultants en Akkermans & Partners

In een snel veranderende businessomgeving stijgt de behoefte aan consultants met sterke analytische vaardigheden die efficiënt kunnen inspelen op marktveranderingen en klantbehoeften.

Daarom zet Akkermans & Partners sterk in op opleiding, al is dat lang niet de enige reden. Enerzijds streven we ernaar om klanten innovatieve diensten aan te bieden, anderzijds zetten we in op de persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers. Musa, Youness en Jari delen hun ervaringen, verwachtingen en ambities die ze hopen te verwezenlijken via het Postgraduaat Business Analyse.

Vaardigheden verdiepen

De opleiding richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde analytische vaardigheden en projectmanagement. Daarnaast verwerven deelnemers ook de expertise om zakelijke behoeften te identificeren en deze op een effectieve manier te communiceren naar diverse stakeholders. Bovendien leren ze specifieke methodologieën voor gegevensverzameling, datamining, voorspellende modellering en datavisualisatie toe te passen. Dit helpt consultants om complexe zakelijke uitdagingen effectiever aan te pakken en besluitvorming te ondersteunen.

Consultants die de opleiding succesvol afgerond hebben, kunnen bedrijfsprocessen kritisch analyseren en optimaliseren. Hierdoor kunnen ze opdrachtgevers beter ondersteunen bij de ontwikkeling van veranderingsplannen, zowel vanuit een inhoudelijk als een procesmatig perspectief.

Win-winsituatie

De drie consultants zijn het erover eens dat de opleiding zowel voor Akkermans & Partners als voor toekomstige opdrachtgevers een meerwaarde biedt. “Mijn belangrijkste doel is om deze nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen in de verzekeringsmarkt en zo bij te dragen aan de groei en efficiëntie van ons bedrijf en onze klanten”, zegt Jari. “In combinatie met mijn reeds behaalde certificaten in Prince 2 en Agile Scrum, zal ik met deze nieuwe opleiding op zak over de nodige kennis beschikken om mijn carrière als business analist verder uit te bouwen. Door mijn kennis te verbreden, kan ik proactief problemen identificeren en oplossen, wat me veel voldoening geeft.”

“Dankzij deze methodologieën zal ik vragen van opdrachtgevers beter kunnen vertalen naar strategische beslissingen om verzekeringsdiensten te optimaliseren”, benadrukt Youness. Musa voegt hieraan toe: “De opleiding heeft een impact op onze denkwijze en dwingt ons om bewuste beslissingen te nemen. Dit beïnvloedt niet alleen ons professionele leven, maar heeft ook een positief effect op ons privéleven.”

Ontwikkeling en groeikansen

Deze opleiding is een voorbeeld van de opportuniteiten die consultants bij Akkermans & Partners krijgen. We hechten veel belang aan professionele en persoonlijke groei, en voorzien daarom een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Youness verduidelijkt dat Akkermans & Partners een sterke cultuur van ontwikkeling heeft. We moedigen onze werknemers actief aan om hun vaardigheden te verbeteren. Naast het kennisplatform Advisors Up-to-date, dat consultants op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen binnen de sector, stimuleert Akkermans & Partners medewerkers om regelmatig deel te nemen aan opleidingen die zowel intern als extern georganiseerd worden.

“Persoonlijke en professionele groei vind ik heel belangrijk”, zegt Jari. “Dankzij de ondersteuning en investering van Akkermans & Partners kan ik mijn kennis en vaardigheden verruimen. Deze investering illustreert de betrokkenheid van Akkermans & Partners en biedt een langetermijnperspectief.”

Groei en innovatie

Met de toenemende digitalisering en automatisering in de financiële en verzekeringssector zal de vraag naar business analisten blijven toenemen. “Doordat we deze kennis kunnen toepassen in onze werkwijze, kan Akkermans & Partners zich onderscheiden van concurrenten”, zegt Musa. “Ik ben trots om mee te bouwen aan de groei en innovatie van Akkermans & Partners en wil de vergaarde kennis en expertise toepassen in mijn volgende projecten”, besluit Youness.